Váš úspech je našim cielom...

Služby

Poskytujeme služby v nasledovných oblastiach:
  • vedenie podvojného účtovníctva
  • spracovanie a vyhotovenie priznaní k dani z pridanej hodnoty,
  • spracovanie a vyhotovenie priznaní k dani z príjmov právnických osôb,
  • spracovanie miezd, vedenie mzdovej evidencie
  • vedenie jednoduchého účtovníctva,
  • vyhotovenie priznaní k dani z príjmov fyzických osôb,
  • zastupovanie klientov pred daňovými úradmi,
  • účtovné a ekonomické poradenstvo,
  • intrastat
„Ponúknutý komplex služieb Vám umožní sústrediť sa na to, v čom ste odborníci len Vy.“

„Obráťte sa na nás a ušetríte čas a peniaze.“