Váš úspech je našim cielom...

O nás

Ekonomika spoločnosti a jej správne a včasné vykazovanie je významným faktorom pre jej zdravé fungovanie. Toto vykazovanie nám poskytuje práve účtovníctvo, preto je nevyhnutné si zabezpečiť kvalitné služby v tejto oblasti. My sme tím ľudí, ktorých táto profesia zaujíma, a snažíme sa poskytnúť klientovi včasné a správne informácie , ktoré sú kľúčovými pre rozhodnutia manažmentu firmy.

Zverte Vaše účtovníctvo do rúk profesionálom, ktorých cieľom je účtovníctvo bez pokút podľa platnej legislatívy, spokojnosť klienta a maximálna diskrétnosť. Neplaťte 2x, keď nemusíte.

S klientom pracujeme na základe zmluvy alebo objednávky. Snažíme sa komunikovať nie ekonomickým jazykom ale hovoreným slovom, tak aby ste tomu rozumeli aj vy.

Účtovníctvo našich klientov spracovávame v kanceláriách, ale ak je to potrebné, zabezpečíme spracovanie i v sídle klienta. Máme dve kancelárie, v Senici a v Myjave.

Za svoju prácu zodpovedáme v plnej miere, máme uzatvorené poistenie.